SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Etapele pentru certificare produs

Email Imprimare PDF


Etapele pentru certificare produse

Ø Ini?ierea procesului de certificare produse (analizarea cererii pentru certificare, încheierea contractului de certificare

Solicitantul de certificare transmite la Secretariatul INCERTRANS-OC solicitarea de certificare a conformit??ii unui produs/produse sau gam? de produs. Dup? primirea solicit?rii certific?rii prin posta, fax sau e-mail de c?tre INCERTRANS-OC ?i în urma analiz?rii documentelor primite, se întocme?te oferta de pre? pentru certificarea produsului/produselor si se transmite clientului prin posta, fax sau e-mail. Dac? clientul este de acord cu oferta ?i transmite la INCERTRANS acceptul, se încheie contractul de certificare.

Ø Preg?tirea documenta?iei (produsului, procesului, sistemului de management al calit??ii, dupa caz)

Solicitantul de certificare transmite documente referitoare la realizarea produsului cum ar fi manualul calitatii si procedurile de lucru, pe care SC INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC le analizeaza si daca acestea corespund cerintelor se trece la urmatoarea etapa de certificare.

 

Ø Auditul la fa?a locului

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , se deplaseaza la sediul solicitantului si efectueaza auditul, respectiv verifica capacitatea solicitantului de a realiza produsul conform cerintelor din standard si preleveaza esantioane din produs pentru verificare.

 

Ø Efectuarea ?i evaluarea încerc?rilor (în laboratorul de încercari convenit, iar in unele cazuri se pot recunoa?te rapoartele de încerc?ri emise de laboratoare acreditate)

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , preda esantioanele pentru efectuarea incercarilor, unui laborator acreditat.

Ø Acordarea certific?rii (certificatul de conformitate, licen?a pentru utilizarea m?rcii pentru produse)

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , intocmeste un dosar care cuprinde rezultatele auditului la fata locului si incercarilor pe produs, dosar care este trimis Comitetului de Certificare . Comitetul de Certificare concluzioneaza daca se poate emite certificatul respectiv daca dosarul corespunde cerintelor din standardul de produs.

Ø Supravegheri periodice

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , efectueaza periodic, pe durata valabilitatii certificatului , audituri de supraveghere pentru verificarea capabilitatii solicitantului de certificare de a mentine calitatea produsului conform cerintelor din referentialul de produs.

 

Va aflati aici: Incertrans OC Etapele certificarii