SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

OEVCP - I N C E R T R A N S - OC

Email Imprimare PDF

 

 

Organism de Evaluare si Verificare a Constantei Performantei

 

OEVCP - I N C E R T R A N S - OC

 

 

din cadrul Societatea Comerciala Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A, continuand o traditie veche de cca. 20 de ani in atestarea caracteristicilor tehnice ale produselor utilizate in constructii, reprezinta Organismul Notificat de catre COMISIA EUROPEANA pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor utilizate in domeniul constructiilor, in baza prevederilor:

1. Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European ?i al Consiliului European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condi?ii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construc?ii ?i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei;

2. Hotararii Guvernului Romaniei cu nr. 1236/2012, privind stabilirea cadrului institu?ional ?i a unor m?suri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European ?i al Consiliului European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condi?ii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construc?ii ?i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei;
3. Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr 2447 din 6 august 2013, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu nr. 524/21 august 2013;

4. Certificatului de Acreditare cu nr. 011/8 OC/12.06.2013 al Asociatiei de Acreditare din Romania - RENAR, atesta faptul ca INCERTRANS-OC din cadrul S.C. Institutului de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A, satisface cerintele SR EN 45011:2001 fiind competent ca si institutie sa realizeze sarcinile specifice de Evaluare si Verificare a Constantei Performantei produselor pentru constructii - OEVCP, sarcini prevazute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European ?i al Consiliului European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condi?ii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construc?ii ?i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei.

OEVCP-INCERTRANS s-a reacreditat in data de 10.06.2017 avand certificatul de acreditare nr ON 068.

 

Notificarea Comisiei Europene pentru OEVCP-INCERTRANS este NB 1388 obtinuta in data de 10.09.2013, pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European ?i al Consiliului si poate fi accesata pe site-ul New Approach Notified and Designated Organisations – NANDO.

 

Certificatul de acreditare nr ON 068, precum si anexa care contine familiile de produse, pentru care Organismul de Evaluare si Verificare a Constantei Performantei- INCERTRANS este acreditat si notificat de catre Comisia Europena cu nr. 1388/10.09.2013, pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011, al Parlamentului European ?i al Consiliului se evidentiaza astfel:

Certificatul de acreditare nr ON 068 si Anexa

Va aflati aici: Incertrans OC