SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Adunarea General? a Ac?ionarilor - 2017

Email Imprimare PDF

Rezultatele votului - Hotarari adoptate in A.G.O.A. - 30 decembrie 2017

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 30 (31) Decembrie 2017


1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

3. Lista scurta a candidatilor pentru postul de administrator al S.C. INCERTRANS S.A.

4. Contract de mandat

5. Buletin de vot - deschis

6. Buletin de vot – secret ACTUALIZAT

7. Buletin de vot prin corespondenta ACTUALIZAT

8. Imputernicire persoana fizica ACTUALIZAT / persoana juridica ACTUALIZAT

9. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista actiunilor si drepturilor de vot

12. Proiecte de hotarari ACTUALIZAT

Rezultatele votului – Hotarari adoptate in A.G.O.A. – 4 decembrie 2017


Adunare General? Ordinar? a Ac?ionarilor – 4 (5) Decembrie 2017.

1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

3. Buletin de vot - deschis

4. Buletin de vot – secret

5. Buletin de vot prin coresponden??

6. Împuternicire persoan? fizic? / persoan? juridic?

7. Împuternicire general? de reprezentare persoan? fizic? / persoan? juridic? (inclusiv declara?ii pe propria r?spundere intermediar / avocat)

8. Procedura de vot

9. Lista ac?iunilor ?i drepturilor de vot

10. Proiecte de hot?râri
Rezultatele votului – Hot?râri adoptate în AGOA 30 Octombrie 2017


Adunare General? Ordinar? a Ac?ionarilor – 30 (31) Octombrie 2017.

1. Convocator

2. Decizia 386 din 26.09.2017

3. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, publicare ziar

4. Nota de fundamentare – BVC rectificat

5. Proiect rectificare BVC 2017

6. Buletin de vot

7. Buletin de vot prin coresponden??

8. Împuternicire persoan? fizic? / persoan? juridic?

9. Împuternicire general? de reprezentare persoan? fizic? / persoan? juridic? (inclusiv declara?ii pe propria r?spundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista ac?iunilor ?i drepturilor de vot

12. Proiecte de hot?râri13. Completare ordine de zi

14. Decizia CA 387 / 16.10.2017

15. Decizia CA 388 / 16.10.2017

Documente actualizate dup? completarea Ordinii de zi

16. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

17. Not? de fundamentare aferent pct. 5 ?i 6

18. Buletin de vot SECRET

19. Buletin de vot prin coresponden?? – actualizat

20. Împuternicire persoan? fizic? / persoan? juridic?

21. COMPLETARE Procedura de exercitare a dreptului de vot

22. Proiecte de hot?râri
Rezultatele votului – Hot?râri adoptate în AGOA 4 Septembrie 2017


Raport?ri la semestrul I – 2017

1. Raport?ri contabile la 30.06.2017

2. Raport semestrial – cf. L 24/2017Adunare General? Ordinar? a Ac?ionarilor – 4 (5) Septembrie 2017.

1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial – nr. Inreg. 4931470, publicare ziar

3. Lista propuneri administratori provizorii

4. Buletine de vot / vot secret

5. Buletin de vot prin coresponden??

6. Împuternicire persoan? fizic? / persoan? juridic?

7. Împuternicire general? de reprezentare persoan? fizic? / persoan? juridic? (inclusiv declara?ii pe propria r?spundere intermediar / avocat)

8. Procedura de vot

9. Lista ac?iunilor ?i drepturilor de vot

10. Proiecte de hot?râriAdunare General? Ordinar? a Ac?ionarilor – 24 (25) Aprilie 2017.

Raport anual aferent anului 2016

Rezultatele votului – Hot?râri adoptate în AGOA 25 Aprilie 2017


Convocator

Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, ziar

Proiect BVC - 2017 / Not? de fundamentare

Nota de fundamentare privind stabilirea indemniza?iilor membrilor CA

Situa?ii financiare anuale - 2016

Situa?ii financiare anuale 2016 – auditate

Note la situa?iile financiare

Nota de fundamentare aferent? pct. 9 de pe Ordinea de zi

Raportul administratorilor

Raportul auditorului statutar Actualizat: 08.05.2017 ora 09:30

Raportul de evaluare cl?diri nr. 37/2017

Nota de fundamentare aferent? pct. 3, 4 ?i 5

Materiale aferente pct. 1

- Nota confirmare administrator

- Decizia 334 din 20 mai 2016

- CV Europass - Miron Zapciu

Materiale aferente pct. 2

- Lista persoanelor propuse - actualizat?

- Condi?ii de eligibilitate administratori / Lista documentelor necesare


Buletin de vot / vot secret - actualizat / vot prin coresponden?? - actualizat Actualizat:10.04.2017 ora 16:15

Procura persoan? fizic? - actualizat? / persoan? juridic? - actualizat? Actualizat: 10.04.2017 ora 16:15

Procura general? de reprezentare persoan? fizic? / persoan? juridic? (inclusiv declara?ii pe propria r?spundere intermediar / avocat)

Procedura de vot

Lista ac?iunilor ?i drepturilor de vot

Proiecte de hot?râri

Va aflati aici: AGA 2017