SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Participare la Salonul Cercetarii - 25-27 octombrie 2017

Email Imprimare PDF

Participare la SALONUL CERCETARII Române?ti

25-27 octombrie 2017

S.C. INCERTRANS S.A. a participat în perioada 25-27 octombrie 2017 la Salonul Cercet?rii Române?ti, intitulat „Conceput în România 2017

 

În cadrul salonului au fost expuse mai multe produse ?i tehnologii noi pentru care SC INCERTRANS SA s-a implicat în activitatea de cercetare, în domeniul încerc?rilor de laborator, în cel de agrementare ?i de certificare de produse.

Au fost expuse dou? postere cu urm?toarele teme de cercetare:

1)      Cercetare inovativ? asistat? de calculator în domeniul materialelor de sintez? eficiente din punct de vedere al utiliz?rii în infrastructura rutier?. Obiectivul cercet?rii este îmbun?t??irea infrastructurii rutiere la nivel local, regional ?i na?ional, prin ob?inerea de noi materiale de sintez? eco-eficiente. Se urm?re?te îmbun?t??irea calit??ii materialelor finite ?i cre?terea productivit??ii muncii.

2) Structurarea re?elelor de tip “HUB-AND-SPOKE” de transport intermodal ?inând cont de strategiile europene. În cadrul cercet?rii este stabilit? o metodologie de amplasare a terminalelor intermodale de transport prin utilizarea modelelor matematice ?i de simulare  ?i în final se determin? solu?iile pentru asigurarea eficace, eficient? ?i prietenoas? cu mediul a nevoilor de deplasare a bunurilor pe teritoriul na?ional.

 

În cadrul Salonului au fost prezen?i ?i doi parteneri Incertrans:

1)      American Roads – prin Dl. Director Constantin Nicolae HA?EGANU, care a expus un poster cu tehnologia de stabilizare pe baza liantului enzimatic Perma-Zyme 11X, tehnologie agrementat? de SC INCERTRANS SA.

2)      Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare ?i Membrane (CCMMM SA) – prin Dl. Director Marin RADU, care a expus un poster cu o tehnologie integrat? pentru stabilizarea straturilor de funda?ie ?i prepararea mixturilor asfaltice compozite ecologice (StabisolPlus – Agrement tehnic nr. 004-07/1468-2015 ?i modificator pentru bitum rutier CAPS – Agrement tehnic nr. 004-07/1543-2017).

 

Exponatele prezentate în cadrul salonului au fost:

-          Cub beton (încercat la rezisten?? la compresiune la 28 zile);

-          Cub piatr? natural?;

-          Pavele interblocabile;

-          Epruvete Marshall confec?ionate la ciocan cu impact (încerc?ri statice);

-          Vopsea de marcaj rutier;

-          Bitum rutier;

-          Epruvete mixtur? confec?ionate la presa giratorie (încerc?ri dinamice);

-          Carote de p?mânt stabilizat cu enzim? Perma-Zyme 11X (încercate la compresiune);

 

 

Imagine care surprinde evenimentul de deschidere al Salonului:

Deschidere Eveniment

 

Imagine de la standul SC INCERTRANS SA:

Stand Eveniment

 

29.10.2017

Director ?tiin?ific

Prof.dr.ing.Miron Zapciu

Va aflati aici: Cercetare Evenimente Participare la Salonul Cercetarii - 25-27 octombrie 2017