SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Adunarea General? a Ac?ionarilor - 2018

Email Imprimare PDF
Comunicat distribuire dividende


Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 24 (25) Septembrie 2018


Rezultatul Votului AGOA 24 septembrie 2017

Comunicat suplimentare dividente


1. Convocator AGOA

2. Raport curent, clarificari ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar

3. Nota de fundamentare – pct. 1 de pe ordinea de zi

4. Buletin de vot

5. Buletin de vot prin corespondenta

6. Imputernicire persoana fizica

7. Imputernicire persoana juridica

8. Proiect de hotarari

9. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica

(inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista actiunilor si drepturilor de vot


Completare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor - 04(05) Iulie 2018


Rezultatul votului AGEA - 5 iulie 2018


1. Completare Convocator AGEA

2. Nota de fundamentare - Infiintare filiala

3. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + Ziar

4. Buletin de vot DUPA COMPLETARE ORDINE DE ZI

5. Buletin de vot prin corespondenta DUPA COMPLETARE ORDINE DE ZI

6. Imputernicire persoana fizica DUPA COMPLETARE ORDINE DE ZI

7. Imputernicire persoana juridica DUPA COMPLETARE ORDINE DE ZI

8. Proiect de hotarari DUPA COMPLETARE ORDINE DE ZI


Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – 04 (05) Iulie 2018


1. Convocator AGEA

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar

3. Nota de fundamentare – propunere de infiintare sucursala

4. Buletin de vot

5. Buletin de vot prin corespondenta

6. Imputernicire persoana fizica

7. Imputernicire persoana juridica

8. Proiect de hotarari

9. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica

(inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista actiunilor si drepturilor de vot


Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – 05 (06) Iunie 2018


Rezultatul votului AGEA - 5 iunie 2018


1. Convocator AGEA

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar

3. Nota de fundamentare – propunere de modificare Act Constitutiv

4. Act Constitutiv actualizat

5. Buletin de vot

6. Buletin de vot prin corespondenta

7. Imputernicire persoana fizica

8. Imputernicire persoana juridica

9. Proiect de hotarari

10. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica

(inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

11. Procedura de vot

12. Lista actiunilor si drepturilor de vot


Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – 24 (25) Aprilie 2018


Rezultatul votului AGOA 25.04.2018

Raport curent AGEA 25.04.2018 – lipsa cvorum


1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar


Materiale AGOA:

3.
Situatii financiare anuale – 2017

3.1 Situatii financiare anuale – 2017 – AUDITATE

3.2 Note la situatiile financiare

4. Raportul administratorilor

5. Raportul auditorului statutar

6. Nota de fundamentare – propunere de repartizare a profitului

7. Buletin de vot

8. Buletin de vot prin corespondenta

9. Imputernicire persoana fizica

10. Imputernicire persoana juridica

11. Proiect de hotarari


Materiale AGEA:

12. Nota de fundamentare – propunere de modificare Act Constitutiv

13. Act Constitutiv actualizat

14. Buletin de vot

15. Buletin de vot prin corespondenta

16. Imputernicire persoana fizica

17. Imputernicire persoana juridica

18. Proiect de hotarari


Documente comune AGOA/AGEA

19. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica

(inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

20. Procedura de vot

21. Lista actiunilor si drepturilor de vot


Rezultatele votului A.G.O.A. 11 Aprilie 2018


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 11 (12) Aprilie 2018

1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Ziar, Monitorul Oficial

3. Proiect BVC 2018

4. NF indemnizatii 2018

5. Buletin vot 11.04.2018

6. Buletin vot prin corespondenta 11.04.2018

7. Imputernicire persoana fizica 11.04.2018

8. Imputernicire persoana juridica 11.04.2018

9. Imputernicire generala - declaratii intermediar-avocat

10. PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT A.G.O.A. 11-12 Aprilie 2018

11. Numar actiuni si drepturi de vot 11.04.2018

12. Proiect de hotarari A.G.O.A. 11.04.2018


Rezultatele votului - A.G.O.A. - 21 Februarie 2018


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 20 (21) Februarie 20181. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

3. Plan de Administrare - Lista indicatorilor financiari si nefinanciari

4. Buletin de vot

5. Buletin de vot prin corespondenta

6. Imputernicire persoana fizica

7. Imputernicire persoana juridica

8. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica ( inclusiv

declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)


9. Procedura de vot

10. Lista actiunilor si drepturilor de vot

11. Proiect de hotarari

Va aflati aici: AGA 2018