SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Articole Stiintifice 2018

Email Imprimare PDF


1) O nou? abordare privind proiectarea ?i execu?ia de infrastructuri rutiere bazat? pe tehnologii eficiente ?i ecologice de compactizare ?i stabilizare enzimatic?

Autori: Drago? BOGDAN, R?zvan MARIN, Constantin HA?EGANU, Anca BÂRL?DEANU, Marcel IACOB

 

 

2) Avantajele agrement?rii tehnice a produselor noi – studiu de caz pentru arm?turile compozite din fibr? de sticl? ?i r??in? poliesteric? utilizate în domeniul construc?iilor

Autori: Monica COSTEI, Costel GHEORGHE, Carmen ILIN-IANCU

 

3) Parapetul de protec?ie - un dispozitiv de siguran?? necesar în infrastructura rutier? privind securitatea circula?iei

Autori: Adriana NICOLAE, Nicoleta IONESCU, Ciprian UNGUREANU

 

4) Încercarea în regim static ?i dinamic a suprastructurilor podurilor rutiere

Autori: Costel GHEORGHE, C?t?lin DIMA, Nicoleta ENE

Articolele prezentate la Sesiunea ?tiin?ific? – PRODUCTICA 2018 sunt publicate în Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, Vol. 10, Nr.1/2018, ISSN 2067-2160.

Va aflati aici: Cercetare Articole Stiintifice 2018