SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Articole Stiintifice 2020

Email Imprimare PDF

PRODUCTICA 2020

Innovative technologies, products and services /

Tehnologii, produse ?i servicii inovative

 

1 General and specific aspects of sustenable development in transports / Aspecte generale ?i specifice ale dezvolt?rii durabile în transporturi

Autori: Anca BÂRL?DEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE

2 Experimental studies on asphalt mixtures reinforced with glass fiber / Studii experimentale pe mixturi asfaltice armate cu fibr? de sticla

Autori: Nicoleta IONESCU, Catalin DIMA, Adriana NICOLAE

3 Getting Aircraft Classification Number – Pavement Classification Number of the airport rigid structures / Determinarea capacit??ii portante a structurilor rigide aeroportuare

Autori: Costel GHEORGHE, Lauren?iu STELEA, C?t?lin DIMA, Nicoleta- Mariana ENE

4 Innovative product for stabilization, waterproofing, dust allaying and controling soil erosion for unpaved roads / Produs inovativ pentru stabilizarea, impermeabilizarea, eliminarea prafului ?i combaterea eroziunii solului pentru drumuri neasfaltate

Autori: Monica COSTEI, Costel GHEORGHE, C?t?lin DIMA, Carmen ILIN, Nicoleta ENE

5 New rainwater collection and evacuation systems for road rehabilitation works / Sisteme noi de preluare ?i evacuare a apelor pluviale pentru lucr?ri de reabilitare a drumurilor

Autori: Anca BÂRL?DEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE

6 Use of the pyrolysis process in waste management / Utilizarea procesului de piroliz? în gestionarea de?eurilor

Autori: Nicoleta IONESCU, Adriana NICOLAE, Gabriel CEACHIR, Andrei ICHIM

7 Study on the performance of natural and artificial aggregates provided by the European norms used in the preparation of asphalt mixtures / Studiu privind performan?a agregatelor naturale ?i artificiale prev?zute de Normele Europene ?i utilizate la prepararea mixturilor asfaltice

Autori: Nicoleta-Mariana ENE, Costel GHEORGHE, C?t?lin DIMA

8 The importance of the development of international partnerships, for the development and implementation of innovative strategies within the sector of transportation / Importan?a dezvolt?rii re?elelor de parteneriate interna?ionale în scopul dezvolt?rii ?i aplic?rii de strategii inovatoare în sectorul infrastructurii de transport

Autori: Silvana BARBURA-PELAIA, Monica COSTEI

Articolele prezentate la Sesiunea ?tiin?ific? – PRODUCTICA 2020 sunt publicate în Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, Vol. 12, Nr.1/2020, ISSN 2067-2160.

 

ARTICOLUL:

Polymeric coated reactive grains as intelligent addition in cementitious composites for generating the Self-Healing effect / Granule polimerice reactive, adaos inteligent în compozite cu matrice pe baza de ciment pentru generarea efectului de autovindecare.

Autori: Constantin VOINI?CHI, Cornelia BAER?, Miron ZAPCIU et al.

 

Este publicat in Annals of Academy of Romanian Scientists – Series on Engineering Sciences, Volume 12, Number 1/2020, ISSN 2066-8750.

Va aflati aici: Cercetare Articole ?tiin?ifice 2020