SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri īn Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

INCERTRANS - Prezentare Generala

Email Imprimare PDF

COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE AFERENTE 2019

ANUNT PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR PE DURATA STARII DE URGENTA.


Institutul de Cercet?ri īn Transporturi - INCERTRANS activeaz? cu o tradi?ie de peste 80 de ani īn domeniul transporturilor.

S.C INSTITUTUL DE CERCET?RI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. este organizat? ca societate  pe ac?iuni sub autoritatea Ministerului Educa?iei si Cercet?rii si dispune de speciali?ti de īnalta calificare ?i cercet?tori ?tiintifici specializa?i in universit??i europene.

Calitatea lucr?rilor efectuate īn cadrul Institutului este asigurata de o echip? multidisciplinar? de speciali?ti: ingineri proiectan?i specializa?i īn construc?ia de drumuri ?i poduri, ingineri mecanici, exper?i, ingineri speciali?ti īn transporturile rutiere ?i feroviare, ingineri īn domeniul hidrotehnic, ingineri speciali?ti īn construc?ia navelor, chimi?ti, geologi, economi?ti, speciali?ti īn analiza economico - financiar?, psihologi, traduc?tori. De asemenea, Institutul colaboreaz? cu speciali?ti de la cele mai renumite universit??i ?i alte institute de cercetare. Īn ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un num?r impresionant de proiecte, fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite.

Institutul de Cercet?ri īn Transporturi - INCERTRANS, a fost īnfiin?at īn anul 1993, in baza HG 162/22.04.1993, īn urma unor transform?ri succesive ?i schimb?ri de denumire din Institutul Tehnologic CFR, īnfiin?at īn 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr. 369 din 14 ianuarie 1929). Īn prezent Ministerul Educa?iei si Cercet?rii este ac?ionar majoritar de?inānd 64,5052 % din ac?iuni, SIF Muntenia 22,7588 % iar restul ac?iunilor sunt de?inute de persoane fizice ?i juridice.

Direc?iile principale de activitate ale INCERTRANS vizeaz?:

- cercetarea īn domeniul transporturilor;
- cercetarea-proiectarea-consultanta īn transporturi rutiere, feroviare, aeriene, maritime, fluviale ?i intermodale;
- proiectarea infrastructurii rutiere;
- studii de trafic ?i circula?ie ;
- studii de impact ?i bilan?ul mediului;
- agremente tehnice;
- certificarea conformit??ii produselor si a sistemelor de calitate ;
- īncerc?ri ?i analize de laborator de gradul I.

S.C. INSTITUTUL DE CERCET?RI ĪN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. este certificat de:

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru studii ?i cercet?ri īn domeniul sistemelor rutiere rigide aeroportuare;
- Autoritatea Feroviara Romana - AFER - Ministerul Transporturilor pentru lucr?ri de cercetare ?tiin?ific?, proiectare, consultanta, infrastructura portuara;
- Asocia?ia Profesionala de Drumuri ?i Poduri din Romania pentru cercetare, proiectare, consultanta, execu?ie a lucr?rilor de drumuri ?i poduri speciale;
- Ministerul Mediului ?i Gospod?ririi Apelor pentru elaborarea documenta?iilor de ob?inere aviz/autoriza?ie de gospod?rire a apelor ?i elaborarea bilan?urilor de mediu;
- Asocia?ia de Acreditare din Romania - RENAR pentru organismul de certificare a calit??ii produselor (produse pentru construc?ia drumurilor, produse aferente betonului, mortarului ?i cimentului, aparate de reazem, geotextile ?i altele) ?i pentru activit??i de īncerc?ri produse ?i materiale utilizate īn infrastructura transporturilor.
- Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice pentru atestarea conformit??ii familiilor de produse utilizate pentru construc?ia drumurilor, pentru īncerc?ri de materiale ?i produse utilizate īn infrastructura de transport ?i pentru īncerc?ri ?i verific?ri specifice produselor feroviare;
- Consiliul Tehnic Permanent pentru Construc?ii pentru notificarea la Comisia Europeana īn vederea evalu?rii conformit??ii produselor, īn conformitate cu Directiva 89/106/EEC;
- Societatea Romana pentru Asigurarea Calit??ii (SRAC) pentru sistemul de management al calit??ii mediului ?i securit??ii s?n?t??ii īn munc?.

Experien?a INCERTRANS īn domeniul studiilor de circula?ie ?i trafic

  • MASTER-planul transporturilor din Romania .
  • Studii de circula?ie cum ar fi: fluxurile de c?l?tori, proiectarea ?i implementarea bazei de date tehnico-stradale,amplasare parc?ri etc.Aceste studii cuprind anchete de trafic pe baza c?rora se construiesc matricile de origine-destina?ie ?i se determin? fluxurile de vehicule de toate tipurile de marf? ?i c?l?tori, inclusiv pentru transportul īn comun. Cunoscāndu-se aceste fluxuri se poate trece ulterior la planificarea lucr?rilor stradale ?i a sistemelor de management al traficului ?i al parcului de vehicule.
  • Elaborarea planurilor de ac?iune ale h?r?ilor strategice de zgomot, pentru traficul feroviar.
Va aflati aici: Acasa Prezentare Generala