SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici

Lista categoriilor de agremente

Email Imprimare PDF

Denumirea Agrementului Tehnic inregistat la CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII ( CTPC)

 • AGEN?I DE ADEZIVITATE PENTRU BITUMUL RUTIER
 • Aditivi pentru bitumuri rutiere
 • Aditiv pentru reducerea temperaturii de produc?ie ?i de compactare a mixturilor asfaltice bituminoase
 • Agent de desz?pezire
 • Agent pentru între?inerea drumurilor pe timp de iarn?
 • AGREGATE DIN ZGURA DE OTELARIE
 • AGREGATE DIN ZGUR? DE SIDERURGIE
 • AGREGATE DIN ZGUR? DE O?EL?RIE PENTRU DRUMURI
 • Agregat concasat pentru realizarea infrastructurilor rutiere, alc?tuit din agregate naturale, artificiale ?i reciclate
 • Ancoraj inel-con pentru sisteme de post tensionare
 • Dispozitive antiseismice
 • APARATE DE REAZEM TETRON TIP CD/FX si CD/GG
 • APARATE DE REAZEM ALGASFERON XLIDE
 • Automate de dirijare a circula?iei în intersec?ii
 • Balize antiorbire cu sistem de prindere tip Vesta, Balize direc?ionale cu indicare ocolire obstacol, cu suport
 • Balast stabilizat „in situ”
 • BARIERE DEFORMABILE
 • Beton asfaltic tip BAA 0/10, BAA 0/14 ?i BAA 0/20 pentru piste aeroportuare
 • ECO-BETON - Beton cu adaos de cenu?? de termocentral? ?i EPTT-PC4 fluid
 • Produs ICON utilizat la fabricarea betonului
 • Produs EPTT – PC4 utilizat la fabricarea betonului cu adaos de cenu?? de termocentral?
 • BITUM Odessa Ukraina tip D 60/90 ?i D 90/130
 • BITUM ARPECHIM tip D 60/80 ?i D 80/100
 • BITUM EGIPT tip D 60/80
 • BITUM tip D 60/80, D 80/100 EKO
 • BITUMEN ENHANCER- Produs pentru îmbun?t??irea caracteristicilor ?i protejarea îmbr?c?min?ilor asfaltice
 • BITUM tip D 50/70 ?i D 70/100 POLONIA
 • BITUM tip D 50/70 ?i D 70/100 POLONIA
 • BITUM ARPECHIM tip D 50/70 ?i D 70/100
 • BITUM BELORUSIA tip D 60/80, D 80/100
 • BITUM BND tip D 60/90 ?i D 90/130
 • BITUM rutier BND tip D 60/90 ?i tip D 90/130
 • BITUM RUTIER BURGAS tip D 50/70 ?i D 70/100
 • BITUM BV tip D 50/70
 • BITUM ITALIA tip D 50/70 , D 70/100
 • BITUM ITALIA - SAN MARCO tip D 60/80 , D 80/100
 • BITUM RUTIER MODIFICAT CU POLIMERI EUROBITUM tip D 55/70
 • BITUM RUTIER MODIFICAT CU POLIMERI VILLABIT TIP PmB-65, PmB-65S,PmB-45, PmB-45S, PmB-25
 • BITUM RUTIER MODIFICAT CU POLIMERI -MODBIT 80B ?i MODBIT 80C
 • BITUM tip D 60/80, D 80/100 MOTOR OIL
 • BITUM tip D 50/70 ?i D 70/100 MOTOR OIL
 • BITUM tip D 60/80, D 80/100 PANCEVO
 • BITUM PEN tip D 50/70
 • BITUM POLONIA tip D 50/70
 • BITUM tip D 50/70, D 70/100 ?i D 160/220 POLONIA
 • BITUM REPSOL tip D 50/70 ?i D 70/100
 • BITUM RUTIER ANTILELE OLANDEZE tip D 60/70
 • BITUM RUTIER MOL tip D 50/70 ?i D 70/100
 • BITUM SALONIC tip D 50/70 ?i D70/100
 • BITUM SERBIA tip D 60/80, D 80/100
 • BITUM RUTIER TRIGEANT MARINE tip D 50/70
 • BITUM UKRAINA tip D 60/80, D 80/100
 • BITUM RUTIER VEGA tip D 50/70
 • BITUM VEGA tip D 50/70 ?i D 70/100
 • BITUM VEGA tip D 60/80 ?i D 80/100
 • TPH - ADITIV PENTRU BITUMURILE RUTIERE
 • AGEN?I DE ADEZIVITATE PENTRU BITUMUL RUTIER- ADETEN 01, ADETEN 02T, ADETEN 03
 • Cale de rulare neclasic? pentru tramvaie tip Sistem RHEDA CITY
 • Cale de rulare neclasic? pentru tramvaie tip Sistem RHEDA CITY
 • C?mine ?i camere de inspec?ie ?i de vizitare prefabricate din polietilen?
 • C?mine ?i camerete de inspec?ie ?i de cur??are prefabricate tip AWASCHACHT DN 315, DN 400 ?i DN 600
 • Tehnologie de ob?inere a cimenturilor compozite tip STRUCTO
 • Mijloace de siguranta tip GECA
 • Conducte cu perete ondulat tip PECOR OPTIMA
 • Conducte cu perete ondulat tip PECOR OPTIMA
 • Conducte cu perete ondulat tip PECOR OPTIMA
 • Echipament ZORN ZFG 02 pentru determinarea
 • caracteristicilor mecanice „in situ”
 • Echipament TESTING 3.0203 PDG-K pentru determinarea
 • caracteristicilor mecanice „in situ”
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE LA PODURI TIP PROCOM DX30, DX50, DX80
 • MATROLAN - echipament de protec?ie împotriva umidit??ii a elementelor de construc?ie
 • Email alchidic EMLIN 1000 ?i email alchido-vinilic 4510
 • EMULSIE BITUMINOAS? CATIONIC? CU RUPERE RAPID?, SEMILENT? ?I LENT?
 • ?Emulsie bituminoas? cationic? cu rupere rapid? ?i lent? pe baz? de bitum modificat ?
 • EMULSIE BITUMINOAS? UTILIZAT? LA AMORSAREA ÎMBR?C?MIN?ILOR ASFALTICE
 • Emulsie bituminoas? cationic? cu rupere rapid? ?i lent? pe baz? de bitum pur
 • Emulsie bituminoas? cationic? cu rupere rapid? tip EBCR 60 ?i EBCR 65
 • Emulsie bituminoas? cationic? cu rupere rapid? tip EBCR 60
 • Emulsii bituminoase cationice
 • EMULGATORI CATIONICI PENTRU FABRICAREA EMULSIILOR BITUMUNOASE CATIONICE
 • Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid? ?i cu rupere lent? pe baz? de bitum modificat ?i emulsii bituminoase cationice cu rupere medie cu bitum fluxat
 • Emulsii bituminoase
 • EMULSIE BITUMINOAS? CATIONIC? CU RUPERE RAPID?, SEMILENT? ?I LENT?
 • ADITIVI PENTRU FABRICAREA EMULSIILOR BITUMUNOASE CATIONICE
 • PROCEDEU DE IMPREGNARE CU EMULSII BITUMINOASE A STRATURILOR RUTIERE
 • Filer de calcar
 • Filer din calcar dolomitic
 • Filer de cret?
 • FILER DE ARDEZIE
 • FOLIE REFLECTORIZANT? ORALITE 5500,ORALITE 5840
 • FOLII REFLECTORIZANTE ORALITE 5700, 5710E , 5800, 5810
 • Folii autocolante reflectorizante DAOMING
 • Folii autocolante reflectorizante TONG MING
 • FOLII REFLECTORIZANTE ORALITE 5700 ?I ORALITE 5710
 • FOLIE REFLECTORIZANT? ORALITE 5500
 • Folii reflectorizante Engineering Grade (clasa 1) ?i High Intensity Grade (clasa 2)
 • Folii reflectorizante Engineering Grade seria 32xxl,
 • High Intensity Prismatic seria 39xx ?i Diamond Grade DG3 seria 40xx
 • Folii reflectorizante Engineering Grade seria 32xxl, Engineering Grade Prismatic seria 34xx, High Intensity Prismatic seria 39xx ?i Diamond Grade DG3 seria 40xx
 • Folii reflectorizante tip DCS LITE - KISS UNICUM
 • Gabioane ARRIGO ?i saltele de gabioane ARRIGO din plas? de sârm? cu ochiuri hexagonale
 • Geocompozite tip Kambi Glas 20-20
 • Geocompozite tip: POLYFELT DN/DC, POLYFELT MEGADRAIN, POLYFELT POLYMAT
 • Geogrile tip: POLYFELT ROCK G, POLYFELT ROCK PEC, POLYFELT PGM
 • Geogrile tip Bitutex Glas 30-30 ?i Bitutex Glas 50-50
 • Geogrile tip SYMPAFORCE
 • Geogrile tip BITUTEX
 • Geogrile tip ARMAPAL
 • Geosintetice ARMATEX
 • Geotextile ne?esute GEOSID
 • Hidroizola?ie tip MAXITEC VIADUCTS ELASTO P 4mm, P4mm cu TNT, PA 4mm pentru poduri, viaducte ?i pasaje rutiere
 • Sistem hidroizola?ie tip VILLAS pentru poduri, viaducte ?i pasaje rutiere
 • Hidroizola?ii tip ELASTOSISTEM pentru poduri, viaducte ?i pasaje rutiere
 • TL 2000 ?i TL 2000 B- Produse pentru îmbun?t??irea caracteristicilor ?i protejarea îmbr?c?min?ilor asfaltice
 • Îmbr?c?min?i rutiere speciale tip BBR-PE
 • Indicatoare rutiere reflectorizante
 • Indicatoare rutiere, mijloace de semnalizarea lucr?rilor în zona drumului public, indicatoare nume-strad? ?i indicatoare num?r imobil
 • Indicatoare rutiere
 • Indicatoare rutiere cu spoturi luminoase
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-strad? ?i indicatoare num?r imobil
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-strad? ?i indicatoare num?r imobil, indicatoare de securitate ?i mijloace de semnalizare a lucr?rilor în zona drumului public
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-strad? ?i indicatoare num?r imobil
 • Indicatoare rutiere reflectorizante cu spoturi luminoase
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-strad?, indicatoare num?r imobil ?i indicatoare de securitate
 • Indicatoare rutiere de orientare reflectorizante
 • Indicatoare rutiere verticale reflectorizante
 • Indicatoare rutiere ?i mijloace de semnalizare rutier? ?i de avertizare
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume de strada ?i numar imobil, indicatoare de securitate ?i mijloace de semnalizare provizorie a lucr?rilor tip GECA
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-strad? ?i indicatoare num?r imobil, indicatoare de securitate ?i mijloace de semnalizare a lucr?rilor în zona drumului public
 • Balize antiorbire cu sistem de prindere tip Vesta, Balize direc?ionale cu indicare ocolire obstacol, cu suport
 • Benzi preformate pentru marcaj rutier – SCOTCH-LANE seria A 65X
 • Benzi prefabricate pentru marcaje rutiere -PREMARK
 • Procedeu de realizare a marcajelor rutiere longitudinale ?i transversale
 • AIRELBE (S, SI) ?i REFELBAX (F, FI )- produse pentru marcaje rutiere executate la cald
 • Benzi prefabricate pentru marcaje rutiere -PREMARK
 • Benzi preformate pentru marcaj rutiere – STAMARK 340, 380
 • Procedeu de realizare a marcajelor rutiere orizontale
 • Mastic bituminos tip RALUFUG 198
 • Mastic bituminos tip JOINTFILL
 • Membrane hidroizolatoare speciale tip SYSTEMATIC pentru poduri, viaducte ?i pasaje rutiere
 • Membrane hidroizolatoare tip ARMEX BRIDGE ELASTO P 4mm,
 • P4mm cu TNT, PA 4mm pentru poduri, viaducte ?i pasaje rutiere
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? CU EMULSIE BITUMINOAS? CATIONIC?
 • Mixturi asfaltice armate
 • Mixturi asfaltice preparate la cald cu instala?ia tip SIM-TEM 150
 • Fibre celulozice pure sau în amestec cu fibre minerale ori sintetice, pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate ITERFIBRA/C, ITERFIBRA/C plus, ITERFIBRA/CS, ITERFIBRA/CV
 • Material granular din de?euri de sticl? pentru prepararea mixturilor asfaltice
 • Procedeu de preparare a mixturilor bituminoase in instalatia EASY BEACH
 • ADERENTASFALT - Mixtur? asfaltic? pe baz? de emulsie bituminoas? turnat? în strat sub?ire
 • Procedeu de preparare mixturi asfaltice cu instalatia LPX
 • Procedeu de ob?inere a mixturilor asfaltice cu sta?ia fix? ART 220 - MARINI
 • Mixturi asfaltice preparate la cald
 • Mixturi asfaltice preparate la cald tip BA 8, BA 16, BAR 16, BAD 25
 • Mixturi asfaltice preparate la cald cu instala?ia TELTOMAT V/2
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? LA RECE TIP VECTRA COLDMIX
 • Mixturi asfaltice cu aplicare la rece tip BITUPHALT
 • Mixturi asfaltice pentru straturi bituminoase sub?iri la rece (tip Slurry Seal) realizate cu combina BREINING S 233 WD
 • Mixturi asfaltice reciclate la cald cu sta?ia mobil? MARINI tip ART 220
 • Mixturi asfaltice speciale
 • Mixtur? asfaltic? tip MASF 8 ?i MASF 16 stabilizat? cu fibr?
 • Mixtura asfaltic? tip BA 16a cu bitum aditivat
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? TIP MIXTORE
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? LA RECE TIP TIMIXTO
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? LA RECE TIP GOTIC MASE 8
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? CU EMULSIE BITUMINOAS? CATIONIC?
 • MIXTUR? BITUMINOAS? STOCABIL? LA RECE PENTRU LUCR?RI DE REPARA?II DRUMURI
 • MIXTUR? BITUMINOAS? STOCABIL? LA RECE TIP MS 8
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? LA RECE TIP SYSTEMATIC
 • MIXTUR? ASFALTIC? STOCABIL? LA RECE TIP CONMIXT
 • Procedeu de preparare a mixturilor bituminoase in instalatia EASY BEACH
 • Procedeu de a?ternere a mixturilor asfaltice
 • Procedeu de a?ternere a mixturilor asfaltice cu vibrofinisor BB 670
 • Procedeu de preparare mixturi asfaltice tip MASF 16m ?i BAD 25m
 • PLASTIROC AGATE MICA- mortar pentru marcaje rutiere executat la rece
 • NISIP CONCASAT ?I FILERIZAT 0/4
 • PANOURI PARAZ?PEZI METALICI
 • PANOURI GARDURI METALICE
 • PANOURI METALICE FONOABSORBANTE TIP SICOM
 • PARAPETE METALIC NEW JERSEY CLASA H4 DE PROTECTIE
 • PENTRU DRUMURI SI PODURI
 • PARAPETE DE PROTEC?IE PENTRU DRUMURI ?I PODURI
 • Parapete din material plastic tip VESTA
 • PARAPETE METALIC CLASA H4a ?I H4b DE PROTECTIE PENTRU DRUMURI SI PODURI
 • PARAPETE DE PROTEC?IE PENTRU DRUMURI
 • PARAPETE DE PROTEC?IE DIN BETON NEW JERSEY
 • PLAS? DE SÂRM? METALIC? ZINCAT? DE PROTEC?IE LATERAL? PENTRU DRUMURI
 • PROCEDEU FREYSSINET DE PRECOMPRIMARE TIP C SI TIP F (1F15, 3F15, 4F15, 5F15)
 • PROCEDEU DE PRECOMPRIMARE - ALGACABLE T15
 • PROCEDEU FREYSSINET DE PRECOMPRIMARE TIP C, TIP F ?i TIP B
 • PROCEDEU DE PRECOMPRIMARE TIP M, D, G, E, EX, S, L, K ?i F cu fascicule T15, T15S ?i 1T15C
 • PROCEDEU FREYSSINET TIP C DE PRECOMPRIMARE
 • PROCEDEU FREYSSISOL PENTRU P?MÂNT ARMAT CU PANOURI PREFABRICATE ?I MATERIALE (ARM?TURI) SINTETICE ?I METALICE
 • PROCEDEU DE PRECOMPRIMARE TIP M 15, D15, G15, 1 E 15; T.T.M. 15, T.T.R. 15
 • SOIL 2000- produs de stabilizare a solului
 • BASE STABILIZER- produs de stabilizare a solului
 • Produse de stabilizare a solului tip SBM 10 ?i SBM 50
 • Produs impermeabilizant – ELASTOCEM- pentru protec?ia structurilor din beton
 • FOREVA TFC -Procedeu de ranforsare cu ?es?tur? din fibre de carbon a structurilor din beton, beton armat ?i beton precomprimat
 • „BITUFOR”-Sistem ranforsat pentru lucr?ri de reabilitare
 • Procedeu de reciclare „in situ” a straturilor rutiere cu adaos de bitum spumat, ciment sau al?i lian?i
 • Procedeul Novacol de reciclare la rece “in situ”
 • Strat rutier stabilizat prin reciclare la rece in situ cu bitum spumat ?i ciment
 • Procedeu de reciclare la rece a îmbr?c?min?ilor bituminoase cu utilaje tip WIRTGEN
 • Stabilizare sistem rutier prin reciclare la rece Wirtgen cu lian?i hidraulici rutieri
 • Procedeu de reciclare la rece „in situ” a structurilor rutiere cu utilajul WR 2500
 • Procedeu de între?inere ?i reparare curent? a îmbr?c?min?ilor rutiere cu utilajul PATCHMATIC STP 1008
 • Procedeu de între?inere ?i reparare curent? a îmbr?c?min?ilor rutiere cu utilajul PATCHMATIC STP 1008
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor bituminoase „in situ” la rece cu utilajul SAVALCO
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor bituminoase ?i din beton „in situ” la rece cu utilajul SCHAFER BLOW-PATCHER-TIP A
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor bituminoase
 • prin stropiri succesive cu echipamentul PATCHMATIC STP 1008
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor bituminoase „in situ” la rece cu utilajul SAVALCO
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor rutiere cu utilajul SAVALCO SR 800
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor bituminoase ?i din beton „in situ” la rece cu utilajul SCHAFER BLOW-PATCHER-TIP A
 • Procedeu de reparare a îmbr?c?min?ilor bituminoase ?i din beton „in situ” la rece cu utilajul
 • BLOW-PATCHER-HT-D
 • Procedeu de între?inere ?i repara?ii îmbr?c?min?i bituminoase prin stropiri succesive
 • PROCEDEU PENTRU REPARATII IMBRACAMINTI BITUMINOASE IN SITU LA RECE - SAVALCO
 • Procedeu de între?inere ?i repara?ii îmbr?c?min?i bituminoase prin stropiri succesive
 • Procedeu de repara?ii la rece tip READYMAC
 • Produs epoxipoliesteric tip IZOCOR BP pentru repara?ii suprafe?e din beton
 • Produs epoxidic tip MC DUR rapid Primer pentru repara?ii suprafe?e din beton
 • RIGOLE COLECTOARE DIN BETON POLIESTER SERIA ALFA – DRAIN
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE LA PODURI TIP PROCOM DX30, DX50, DX80
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP M65,
 • M80, M100, M150 ?i M200
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd60, Wd80, Wd110, Wd160 ?i Wd230
 • ECHIPAMENT DE ACOPERIRE TIP N 50 A ROSTURILOR DE DILATA?IE
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP M65, M80, M100, M150 ?i M200
 • DISPOZITIV DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE
 • TIP MULTIFLEX S (S80, S100, S150, S200, S250, S350)
 • DISPOZITIV DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd60
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd80, Wd110, Wd160 ?i Wd230
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE TIP ALGAFLEX T-AW
 • ECHIPAMENT DE ACOPERIRE TIP N 50 A ROSTURILOR DE DILATA?IE tip FREYSSINET
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE
 • TIP WSG (WSG160÷WSG1200) -REISNER
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE TIP RWSF (RWSF80, RWSF65X, RWSF105X, RWSF30U)-REISNER
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE TIP FINGER (F80÷F880) - REISNER
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE TIP EUROFLEX (M45÷M330; M30U) -REISNER
 • Dispozitive de acoperire a rosturilor pentru poduri (REJ 50, 42, 52, 70, 80, 100, 160, 230, 330) tip INTERBUNA
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE LA PODURI TIP TTM
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA?IE TIP ALGAMOD LW
 • DISPOZITIV DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd60
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA}IE TIP ALGAFLEX T30, T50, T80, T160
 • SEMAFOARE CU LED-URI PENTRU SIGURAN?A CIRCULA?IEI
 • Semafoare pentru dirijarea circulatiei
 • Semafoare cu LED-uri pentru dirijarea circula?iei
 • Semafoare pentru dirijarea circulatiei
 • Semafoare cu LED-uri pentru dirijarea circula?iei
 • Benzi preformate termoplastice pentru semnalizare rutier? orizontal? -FLEXILINE
 • SISTEM DE ANCORARE CHIMIC? W-VHP ?I W-VAD
 • Procedeu pentru realizarea pieselor de racordare ?i accesoriipentru sisteme de ventila?ii, tip LOIAL
 • Procedeu de stabilizare cu lian?i hidraulici ?i bitum spumat
 • Tehnologie de stabilizare a p?mânturilor cu lian?i hidraulici rutieri de tip DOROPORT TB
 • Stabilizare sistem rutier prin reciclare la rece HAMM cu lian?i hidraulici rutieri
 • EARTHZYME- produs pentru stabilizarea solului
 • Sistem TERRA- produs de stabilizare a solului
 • BIOSTAB- Procedeu de stabilizare a solului
 • PERMA-ZYME 11X- Produs pentru stabilizarea solului
 • DRUMZIN- produs pentru stabilizarea solului
 • ALPHASOIL® 06- produs pentru stabilizarea solului
 • Procedeu de stabilizare a stratului de balast sau p?mânt cu bitum spumat ?i/sau lian?i hidraulici cu freza tip WIRTGEN
 • PERMA-ZYME 11X- stabilizator chimic pentru drumuri de p?mânt
 • PROCEDEU DE EXECU?IE A STRATURILOR BITUMINOASE FOARTE SUB?IRI LA RECE
 • Straturi bituminoase foarte sub?iri la rece cu emulsie
 • STRUCTURI DE REZISTEN?? DIN TABL? ODULAT? PENTRU PODURI, PODE?E, CODUCTE ?I REZERVOARE
 • EARTHZYME- produs pentru stabilizarea solului
 • SISTEM DE ANCORARE CHIMIC? W-VHP ?I W-VAD
 • Sistem hidroizolator tip ARMEX BRIDGE pentru poduri, viaducte ?i pasaje rutiere
 • TUBOSIDER – PRODUSE DIN TABL? ONDULAT? PENTRU PODURI, PODE?E ?I CONDUCTE
 • HAMCO – PRODUSE DIN TABL? ONDULAT? PENTRU PODURI ?I PODE?E
 • Produse de rezisten?? din tabl? ondulat? tip VIACON
 • VOESTALPINE – PRODUSE DE REZISTEN?? DIN TABL? ONDULAT? PENTRU PODURI ?I PODE?E
 • TUBOSIDER – PRODUSE DIN TABL? ONDULAT? PENTRU PODURI, PODE?E ?I CONDUCTE
 • VOESTALPINE – PRODUSE DE REZISTEN?? DIN TABL? ONDULAT? PENTRU PODURI ?I PODE?E
 • HAMCO – PRODUSE DIN TABL? ONDULAT? PENTRU PODURI ?I PODE?E
 • Produse de rezisten?? din tabl? ondulat? tip VIACON
 • Produse de rezisten?? din tabl? ondulat? pentru poduri ?i pode?e tip STRENCOR
 • Tiran?i ancorati în teren tip TTM
 • Separator de trafic cu dispozitiv de avertizare
 • Dispozitive 3M pentru reducerea vitezei
 • Modul limitator de vitez? pentru trafic rutier
 • LOIAL - Echipament automat de dirijare a traficului rutier
 • LOIAL - Echipament automat de dirijare a traficului rutier
 • Sistem automat pentru dirijarea, supravegherea, informarea ?i gestiunea traficului rutier tip ATP, TCS, EMC, MONICA, SUCCESOR
 • Sistem automat pentru dirijarea, supravegherea, informarea ?i gestiunea traficului rutier tip ATC, ITC, EMC, MONICA, SUCCESOR
 • Dispozitive ARTEGO de limitare a vitezei pe drumurile publice
 • Praguri limitatoare de vitez? pentru trafic rutier
 • Modul limitator de vitez? pentru trafic rutier
 • Mijloace de siguranta tip GECA
 • Module liniare limitatoare de vitez? tip VESTA pentru traficul rutier
 • Separator de sens tip VESTA
 • Stâlpi lamelari de ghidare, stâlpi de limitare trafic pietonal si conuri de dirijare
 • Stâlpi lamelari de ghidare Stalpi limitare trafic pietonal Conuri de dirijare
 • Separator de sens tip VESTA
 • Procedeu de execu?ie a tratamentelor bituminoase cu utilajul SCHÄFER
 • Procedeu de execu?ie a tratamentelor bituminoase simple, duble ?i duble inverse
 • Procedeu de execu?ie a tratamentelor bituminoase simple, duble ?i duble inverse
 • Procedeu de execu?ie a tratamentelor bituminoase
 • Procedeu de execu?ie a tratamentelor bituminoase simple, duble ?i duble inverse
 • Sistem protec?ie poduri rutiere format din: grund epoxidic sau grund anorganic cu zinc, vopsea intermediar? epoxidic? ?i email acrilo-poliuretanic polidur E 3900
 • Vopsea ecologic? pentru marcaj rutier – QUARTZ FV 5009- 3A
 • KP AGGLOMERAT 4710-152 - vopsea bicomponent? la rece pentru marcaje rutiere
 • HPM V - vopsea termoplastic? pentru marcaje rutiere
 • Vopsea de marcare rutier? ecologic?-EMLIN 8000 HS-eco
 • Vopsea ecologic? pentru marcaj rutier – QUARTZ FV 5009- 3A
 • Vopsea de marcare rutier? ecologic?-EMLIN 8000 HS-eco
 • Vopsea de marcaj rutier: EMLIN 8000; EMLIN 8000 HS
 • Vopsea de marcare rutier? 4901 MS
 • Vopsea pentru marcaj rutier “NEOMARK” V 8010HS-alb ?i V 801023HS-galben
 • Vopsea de marcaj rutier: EMLIN 8000; EMLIN 8000 HS
 • Vopsea pentru marcaj rutier pe baza de solvent – QUARTZ FV 5009- 3
 • SIGNALIT HMN EXTRA – Produs bicomponent pentru marcaj rutier
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip THERMOLIT G05
 • Vopsea de marcaj rutier pe baz? de ap? –VELUQUA
 • Vopsea de marcaj rutier C.N. – PROTECT
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip TEXTUREFLEX
 • Vopsea de marcaj rutier seria 4451 Z
 • Vopsea marcaj rutier VELUVINE tip MARQUALITE ROSE ?i FLAMUCO RAPID
 • Vopsele de marcaj rutier pe baz? de solvent (STOLLREFLEX D 1163) ?i în dispersie apoasa (HELABITOL WB, LIMBOROUTE LW 48)
 • Vopsea marcaj rutier SWARCOMARK SV 200 pe baz? de solvent
 • Vopsea acrilic? de marcaj rutier seria 422
 • Vopsea acrilic? de marcaj rutier 2K
 • Vopsea marcaj rutier SWARCOMARK SV 210 pe baz? de solvent
 • KP AGGLOMERAT 4710-152 - vopsea bicomponent? la rece pentru marcaje rutiere
 • HPM V - vopsea termoplastic? pentru marcaje rutiere
 • Vopsea pentru marcaj rutier “NEOMARK” V 8010HS-alb ?i V 801023HS-galben
 • Vopsele de marcaj rutier pe baz? de solvent: LACANAU ?i NIMBA
 • Vopsea de marcaj rutier în dispersie apoas?-AMAZONE
 • VOPSELE PENTRU MARCAJE RUTIERE : 448-001-alb, 448-002- galben, 448-950/2R alb, 448-949 galben, 448-951 alb, 448-004 galben
 • SWARCOTHERM HP 25- Mas? plastic? aplicat? la cald pentru marcaje rutiere
 • AGGLOTHERM 40S- Mas? plastic? aplicat? la cald pentru marcaje rutiere
 • Vopsea marcaj rutier SWARCOMARK SV 100 pe baz? de ap?
 • Vopsele de marcaj rutier pe baz? de solvent (PLASTIROUTE HS 8) ?i în dispersie apoasa (AQUAPLAST, PLASTIROUTE UWS RF 8/2)
 • Vopsea termoplastica pentru marcaje rutiere CLEANOSOL 37SC20EE
 • LIMBOPLAST D 468- Mas? plastic? bicomponent? aplicat? la rece pentru marcaje rutiere
 • Vopsea de marcare rutier? 4901 MS
 • Vopsea de marcaj rutier: EMLIN 8000; EMLIN 8000 HS
 • Vopsea pe baz? de solvent pentru marcaje rutiere -REMO 100EQ
 • Vopsea bicomponent? pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica -REMO 2000
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip CRYSTALEX
 • THERMOPLASTIK B25-vopsea termoplastic? pentru marcaje rutiere
 • Vopsea marcaj rutier LIMBOROUTE LW 48 pe baz? de ap?
 • Vopsea marcaj rutier LIMBOROUTE K 835 pe baz? de solven?i organici
 • LIMBOPLAST D 480- Mas? plastic? bicomponent? aplicat? la rece pentru marcaje rutiere
 • Vopsea pentru marcaj rutier pe baza de solvent – QUARTZ FV 5009- 3
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip TEXTUREFLEX
 • Vopsea marcaj rutier STICKY RUTIER pe baz? de solvent
 • Vopsea de marcaj rutier în dispersie apoas?-AMAZONE
 • Vopsele de marcaj rutier pe baz? de solvent: LACANAU ?i NIMBA
 • Sistem bicomponent pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica tip PLR CRYL KALTPLASTIK FP-3K
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip CRYSTALEX
 • VOPSELE PENTRU MARCAJE RUTIERE : 448-001-alb, 448-002- galben, 448-950/2R alb, 448-949 galben, 448-951 alb, 448-004 galben
 • Vopsea termoplastica pentru marcaje rutiere CLEANOSOL 37SC20EE
 • Vopsele de marcaj rutier –VELUQUA ?i VELUPLAST AIGRETTE
 • Vopsele de marcaj rutier pe baz? de solvent (PLASTIROUTE HS 8) ?i în dispersie apoasa (AQUAPLAST, PLASTIROUTE UWS RF 8/2)
 • Vopsea de marcaj rutier pe baza de solvent - SMITSOPLAST4317
 • Produse mono si bicomponente pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica –
 • LIMBOTHERM HP 25, 2K STRUCTURPLASTIK D 480, KSP 120 UNIVERSAL
 • VOPSELE TERMOREZISTENTE PRIOVOLOS PENTRU PROTEC?IA SUPRAFE?ELOR METALICE
 • Vopsele termoplastice de marcaj rutier tip THERMOLIT G05 ?i THERMOFLEX
 • Sisteme bicomponente pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica -REMO 2000 ?i REMO 2000 structurat
Va aflati aici: Home