SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

PROIECT SECTORIAL

Email Imprimare PDF
Denumirea Proiectului:
Solu?ii inovative de protec?ie a infrastructurii de transport utilizând materiale de construc?ii cu propriet??i speciale de auto-între?inere ?i auto-reparare

Conduc?torul proiectului:
INCERTRANS SA - Institutul de Cercet?ri în Transporturi

Partener:
INCD în Construc?ii, Urbanism ?i Dezvoltare Teritorial? Durabil? „URBAN-INCERC”

Etape:
  • Etapa I - 6 Decembrie 2019: Dezvoltarea materialelor cu propriet??i speciale destinate auto-între?inerii ?i auto-repar?rii elementelor din beton pentru infrastructura de transport
  • Etapa II - 5 Iunie 2020: Dezvoltarea ?i testarea tehnologiei destinate auto-între?inerii ?i auto-repar?rii elementelor din beton armat pentru infrastructura de transport
  • Etapa III - 30 Noiembrie 2020: Elaborarea documenta?iei de implementare a tehnologiei

Perioada de desf??urare:
septembrie 2019 - noiembrie 2020

Proiectul î?i propune s? dezvolte un material inteligent inovativ, cu propriet??i speciale care, ad?ugat în compozi?ia mortarelor/betoanelor, are capacitatea de umplere a fisurilor ap?rute.
Deoarece materialul este destinat execut?rii de infrastructur? rutier? durabil?, se preconizeaz? c? rezultatelor proiectului vor avea o contribu?ie semnificativ? la îmbog??irea “know-how” din domeniul construc?iilor rutiere.
Este posibil? ?i utilizarea în domeniul traverselor de cale ferat?, construc?iilor hidrotehnice, tunelurilor.

ANUN?:

Colectivul de realizare a proiectului organizeaz?

Dezbatere regional?

Data: 29 Noiembrie 2019 - ora 10.00
Locul: sediul URBAN INCERC Soseaua Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucuresti

ÎNSCRIERE: pentru înscriere accesa?i ?i completa?i formularul.PROIECT SECTORIAL


Va aflati aici: Cercetare Proiecte PROIECT SECTORIAL