SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Cerere Agrement Tehnic

Email Imprimare PDF...................................................................................CERERE

PENTRU AGREMENT TEHNIC

NR. .......................  din ........................................

1.Adresant:

S.C. INCERTRANS S.A. BUCURE?TI - Organism elaborator de agremente tehnice în construc?ii

2. Solicitant:

……………………........................................................................

Str.................................................

Tel :...............................................

Fax :..............................................

3. Produs/Procedeu:

.................................................................................................

4. Unitatea produc?toare:

……………………….......................................................................

Tel :..................................................

Fax :...............................................…

5. Acordul produc?torului:

Nu este cazul

6. Titular Agrement

…………………………….................................................................

Str. ....................................................

Tel:....................................................

Fax : .................................................

7.Caracteristici tehnice  principale:

- conform dosar tehnic preliminar

8. Domenii de utilizare în construc?ii propuse:

PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URM?TOARELOR OBLIGA?II :

  • ASIGURAREA E?ANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR ;
  • PERMITEREA EFECTU?RII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE C?TRE UN LABORATOR AUTORIZAT;
  • PERMITEREA CONSTAT?RII CONDI?IILOR DE FABRICA?IE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI, DAC? ESTE CAZUL.
  • DECONTAREA PE BAZ? DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORARE A AGREMENTULUI  TEHNIC.

AM LUAT LA CUNO?TIN?? C? DURATA MAXIM? DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI, ÎNCEPÂND CU DATA LA CARE SUNT ÎNDEPLINITE TOATE OBLIGA?IILE CONTRACTATE CU ELABORATORUL DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA E?ANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR.

 

 

 

 

SOLICITANT,

DIRECTOR GENERAL,

……………….

 

 

Va aflati aici: Agremente Cerere Agrement Tehnic