SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri īn Transporturi
certificari
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici
 • Click Aici

Dosar preliminar

Email Imprimare PDFDosar   preliminar

de  solicitare  Agrement Tehnic


cuprinde  urm?toarele elemente:

 • · acordul produc?torului,  īn cazul īn care agentul economic care comercializeaz? produsul este altul decāt produc?torul (cu men?iunea: ESTE ABILITAT PENTRU A COMERCIALIZA PRODUSELE NOASTRE ĪN ROMĀNIA);
 • · descrierea produsului;
 1. prezentarea materialelor utilizate prin indicarea standardului/m?rcii de produs;
 2. prezentarea elementelor de construc?ie la care se preconizeaz? utilizarea produsului specificāndu-se reglement?rile tehnice romāne?ti ce trebuiesc respectate.
 • · descrierea fluxului tehnologic de fabrica?ie;
 • · descrierea modului de punere īn oper?,  men?ionāndu-se utilajele
 • · m?surile de protec?ia muncii, metodele ?i aparatura de control a calit??ii
 • · planuri de ansamblu, de detaliu sau prospecte.
 • · lista complet? a utiliz?rilor anterioare (va cuprinde specificarea clar? a locurilor unde produsul, procedeul sau echipamentul a fost utilizat īn ?ar? sau str?in?tate, destina?ia avut?, perioada de execu?ie, precum ?i datele necesare localiz?rii lui-identitatea constructorului ?i a beneficiarului.
 • · documentele tehnice de referin??:
 1. ansamblul proceselor verbale, interpret?rilor ?i deduc?iilor prin care solicitantul īn?elege s? fac? proba propriet??ilor declarate, care sunt demonstrabile ?i elemente de convingere pentru acele propriet??i care r?mān subiect de apreciere.
 2. date rezultate din analizele efectuate asupra comport?rii īn timp a produsului, īn condi?ii de exploatare;
 3. date referitoare la documentele tehnice existente (reglement?ri tehnice, caiete de sarcini);
 4. deduceri logice bazate pe observarea comport?rii īn exploatare a lucr?rilor realizate cu produse similare;
 5. rezultatele unor studii analitice ?i calcule efectuate pe baza m?sur?torilor experimentale;
 6. fi?a tehnic? a produsului sau standardul de firm?
 • · rapoarte de īncercare, ca urmare a experiment?rilor efectuate īn laborator/in situ de c?tre institute acreditate pe e?antioane semnificative;
 • · caiete de sarcini pentru fabrica?ie ?i/sau punere īn oper? impuse de?in?torilor de licen?e, precum ?i modalit??ile de control a aplic?rii lor.
 • · durata de garan?ie; durata de viata īn exploatare.
 • · condi?ii  de aplicare; clasa de combustibilitate  ?i clasa de periculozitate (la depozitare).
 • · certificate privind sistemul calit??ii, sau avize tehnice la zi ob?inute īn alte ??ri sau reglement?ri tehnice na?ionale īn baza c?rora produsul respectiv este fabricat ?i utilizat īn ?ara de origine;
 • · pentru produsele fabricate īn Romānia se va prezenta PROCESUL VERBAL DE OMOLOGARE INTERN?.
Va aflati aici: Agremente Dosar preliminar