SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri Ón Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Despre acreditarea RENAR

Email Imprimare PDF

Certificatul de acreditare nr. LI 576 emis de Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR , fiind recunoscuta ca Organism National de Acreditare prin OG 23/2009, †atesta ca S.C.Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. , Bucuresti,Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1 ,prin Laborator de incercari INCERTRANS satisface cerintele SR EN ISO/CEI 17025 si este competenta sa efectueze incercari conform anexei nr. 1 la certificatul de acreditare.

Data acreditarii initiale: 12.11.2007
Data acreditarii curente: †05.09.2011
Data expirarii acreditarii:04.09.2015
Va aflati aici: Laborator Despre acreditarea RENAR