SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercet?ri în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Politica in domeniul calitatii pentru laboratorul INCERTRANS

Email Imprimare PDF

DECLARATIA DIRECTORULUI  GENERAL   SC INCERTRANS SA

privind

“POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

PENTRU LABORATORUL DE INCERCARI INCERTRANS”

Prin prezenta declaratie Directorul General al SC INCERTRANS SA defineste obiectivele politicii privind calitatea pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS si actiunile pe care le intreprinde, in vederea desfasurarii activitatilor in acord cu cerintele clientilor si ale reglementarilor aplicabile, referitoare la laboratoarele de incercari.

Principalele obiective ale politicii privind calitatea ale Laboratorului de Incercari INCERTRANS sunt :

¨        mentinerea acreditarii RENAR pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS;

¨        mentinerea si consolidarea prestigiului castigat privind activitatea Laboratorului de Incercari INCERTRANS in domeniul expertizelor, incercarilor si verificarilor de laborator specifice materialelor si lucrarilor din sectorul transporturilor;

¨        mentinerea clientilor actuali si atragerea altora noi;

¨        satisfacerea permanenta a exigentelor organismelor abilitate si ale legislatiei in vigoare privind obtinerea / mentinerea autorizarilor si acreditarilor necesare desfasurarii activitatii;

¨        cresterea permanenta a competentei Laboratorului de Incercari INCERTRANS, a calitatii serviciilor oferite si constientizarea importantei indeplinirii atat a cerintelor clientului, cat si a celor statutare si de reglementare;

¨        cresterea eficientei economice a activitatii desfasurate.

Pentru atingerea acestor obiective conducerea SC INCERTRANS SA a intreprins si mentine o serie de actiuni:

¨        mentinerea si imbunatatirea la toate nivelurile de activitate ale Laboratorului de Incercari INCERTRANS a unui sistem de management al calitatii performant, avand obiective clare, planificate si masurabile, in deplin acord cu reglementarile aplicabile si cu prevederile sistemului de management al calitatii dezvoltat si implementat in SC INCERTRANS SA;

¨        asigurarea ca integritatea sistemului de management se pastreaza atunci cand sunt planificate si implementate modificari ale sistemului de management;

¨        promovarea unei imagini corecte a Laboratorului de Incercari INCERTRANS si a serviciilor pe care acesta le poate oferi clientilor sai;

¨        asigurarea impartialitatii, independentei si integritatii personalului de laborator, inclusiv excluderea oricarei influente exterioare asupra rezultatelor activitatii Laboratorului;

¨        asigurarea ca SC INCERTRANS SA nu va exercita presiuni de nici un fel asupra laboratorului sau personalului sau si ii va lasa deplina libertate in probleme tehnice si stiintifice;

¨        asigurarea unui nivel inalt de pregatire tehnica si stiintifica a personalului si a dotarii tehnice necesare desfasurarii activitatilor pentru care este abilitat;

¨        asigurarea ca personalul este constient de relevanta si importanta activitatilor lor si de modul in care contribuie la atingerea obiectivelor sistemului de management;

¨        asigurarea ca sunt stabilite procesele de comunicare adecvate in cadrul laboratorului si ca are loc comunicarea in ceea ce priveste eficacitatea sistemului de management;

¨        dezvoltarea relatiilor de colaborare cu alte laboratoare sau institutii de specialitate ;

¨        preocuparea continua privind reducerea cheltuielilor de functionare directe si indirecte.

Reprezentantul managementului pentru calitate a SMI pentru INCERTRANS, este desemnat ca reprezentant al managementului pentru calitate pentru activitatea Laboratorului de Incercari INCERTRANS si pentru indeplinirea acestei sarcini are sprijinul deplin al personalului de la toate nivelurile ierarhice.

El are responsabilitatea pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii in Laboratorul de Incercari INCERTRANS.

Directorul Tehnic al Laboratorului de Incercari INCERTRANS este desemnat pentru implementarea, documentarea si conducerea planificata a sistemului de management al calitatii in cadrul laboratorului, conform SR EN ISO / CEI 17025 :2005 si isi asuma responsabilitatea asigurarii conformitatii cu referentialul in vigoare, conform angajamentului de buna practica (anexa 6.1.a) si declaratiei deontologice (anexa 6.1 b).

Responsabilul Calitatii pentru laborator (RQ) are autoritatea si responsabilitatea de a asigura gestiunea tuturor documentelor sistemului de management al calitatii si de a verifica daca cerintele acestuia sunt implementate si mentinute. El va informa Reprezentantul managementului pentru calitate asupra functionarii sistemului de management al calitatii, a necesitatilor de imbunatatire sau asupra actiunilor corective necesare a fi intreprinse.

Responsabilul cu Metrologia Laboratorului de Incercari INCERTRANS raspunde de inregistrarea, evidenta si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare din dotare.

Politica in domeniul calitatii se adreseaza angajatilor SC INCERTRANS SA cu atributii in desfasurarea activitatilor laboratorului, indiferent de locul de munca sau nivelul de pregatire al acestora. Acestia au obligatia de a indeplini cerintele stabilite in manual, proceduri, instructiuni de lucru si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate.

DIRECTOR GENERAL

Flavius CLADOVEANU

 

Va aflati aici: Laborator Politica in domeniul calitatii